Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U.L.119 z 4 maja 2016 r. administratorem danych osobowych jest Centrum Integracji Międzypokoleniowej z siedzibą ul. Dąbrowskiego 7, 41-500 Chorzów. Administrator danych osobowych powołał inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@bitprotect.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia uczestnictwa w realizowanym w ramach 8. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów projekcie „Kreatywne Dzieci” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i uchwały nr XVIII/305/20 RM Chorzów z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie nadania statutu CIM, ponadto w celu promocji CIM, konkursu oraz osiągnięć uczestników przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Dane podają Państwo dobrowolnie, jednak w przypadku odmowy dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w warsztatach; zaś zgodę na publikację danych wyrażają Państwo dobrowolnie, a jej brak nie wywołuje żadnych konsekwencji;

Odbiorcami danych będą podmioty wspierające CIM w obsłudze informatycznej i prawnej, a w szczególności podmioty udostępniające platformy, na których publikujemy dane; nie będziemy przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich;

Dane będą przechowywane do zakończenia programu, a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategoria archiwalną. Dane opublikowane za Państwa zgodą będziemy przechowywać do momentu wycofania przez Państwa zgody;

Uczestnicy programu mają prawo dostępu do danych, ich sprostowania lub wnioskowania o ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć. Zgodę na publikację danych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, wówczas prosimy o kontakt z administratorem;

W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych uczestnicy programu mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zgromadzone dane nie będą służyły do podejmowania wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilowania.

Skip to content