Razem można więcej

Aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzowa - Centrum

Razem można więcej!

Celem projektu jest aktywizacja społeczna chorzowskiej młodzieży, zamieszkującej dzielnicę Centrum.

W ramach projektu zaplanowano aktywizację 90 młodych osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania wpisujące się w działalność dwóch nowych placówek wsparcia dziennego (w tym jednej w ramach pracy wychowawców podwórkowych).

Placówki będą ze sobą współpracowały i uzupełniały się wzajemnie.

Aktywizacja młodzieży i działania przez młodzież podejmowane mają również zachęcić otoczenie, czyli rodziny do włączania się w działania społeczne, pobudzające partycypacyjność w życiu miasta, co nastąpi szczególnie w oparciu o osoby, które nabędą szereg kompetencji w ramach szkoły młodych liderów.

Uzupełnieniem działań będzie szereg działań skierowanych do młodych i młodocianych rodziców, samotnie wychowujących dzieci.

Całość działań opiera się o wzrost kompetencji miękkich oraz ukierunkowanie beneficjentów do ich odpowiedniego wykorzystania.

Regulamin rekrutacji do projektu oraz niezbędne dokumenty do pobrania dostępne są tutaj.

W ramach Razem można więcej prowadzona jest Placówka Wsparcia Dziennego w formie Klubu Młodzieżowego dla młodzieży w wieku 12-19 lat z Chorzowa Centrum zagrożonej wykluczeniem społecznym. Placówka prowadzi działania socjoterapeutyczne i korekcyjno – kompensacyjne, treningi umiejętności społecznych, promuje zdrowy styl życia, przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym. Uczy przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego. Wychowankowie oraz ich najbliżsi mają możliwość korzystania z opieki psychologicznej. Wychowawcy Klubu Młodzieżowego prowadzą stałą współpracę z rodzicami/ opiekunami prawnymi podopiecznych, ze szkołami, a także pracownikami socjalnymi.

Uczestnicy korzystają m.in. z warsztatów: kulinarnych, kosmetycznych, informatycznych, komunikacyjnych, praw obywatelskich, kreatywności i przedsiębiorczości, językowych, sportowych oraz muzycznych. Odbywają się również wyjścia o charakterze edukacyjnym, kulturalno – sportowym. W czasie wolnym od zajęć dostępne są gry planszowe i karciane, komputery oraz konsola Xbox. Wychowankowie biorą udział w treningu zadaniowym obejmującym m.in. sprzątanie Klubu, przygotowywanie posiłków, dbanie o higienę osobistą. Zadaniem wychowawców jest odpowiednia motywacja młodych ludzi do wprowadzenia pozytywnych zmian w życiu

Wartość projektu: 878 665,00 zł
Wartość dofinansowania: 817 158,45 zł

https://i0.wp.com/cimchorzow.pl/wp-content/uploads/2020/12/rmw.jpeg?fit=1576%2C300&ssl=1
https://i0.wp.com/cimchorzow.pl/wp-content/uploads/2020/12/rmw2.png?fit=1784%2C280&ssl=1
razem można więcej 8
razem można więcej 5
razem można więcej 6
razem można więcej 7
razem można więcej 3
razem można więcej 4
razem można więcej 1
razem można więcej 2
Skip to content