OgólnePomoc dla seniorów

28 października 2020by wpadmin
https://i0.wp.com/cimchorzow.pl/wp-content/uploads/2020/10/Pomoc-dla-seniorow-1.png?fit=1200%2C675&ssl=1

Seniorze! W związku z obecną sytuacją potrzebujesz pomocy np. w zrobieniu zakupów albo wyprowadzeniu psa? Zgłoś się do nas!  Na zgłoszenia czekamy codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00 pod numerami telefonów 695 563 067 i 32 245 93.

Seniorze! Seniorko! W związku z obecną sytuacją potrzebujesz pomocy np. w zrobieniu zakupów albo wyprowadzeniu psa? Zgłoś się do nas!  Na zgłoszenia czekamy codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00 pod numerami telefonów 695 563 067 i 32 245 93.

Informacja dla uczestników programu „Pomoc dla seniorów”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

  • administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Centrum Integracji Międzypokoleniowej, ul. Dąbrowskiego 7, tel. 32 245 93 40, e_mail: sekretariat@cimchorzow.pl,
  • przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celach zawartych w Statucie CIM, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, w szczególności wobec obowiązku poddania się kwarantannie oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.
  • dane mogą zostać udostępnione organom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  • dane przechowywane będą przez okres 14 dni od zakończenia uczestnictwa w programie, chyba że zaistnieje konieczność przetwarzania danych z uwagi na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą lub nałożenie na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,
  • przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,
  • we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@bitprotect.pl.
Skip to content